Roman Rybenský
Stavební firma
Popis reference

Vítame Vás na našich stránkách

Firma p?sobí v oblasti tesa?ských a pokrýva?ských prací již od roku 1995. Vzhledem k mnohaleté praxi dosahují naše služby vysoké úrovn?. Spolehlivost, kvalita práce, individuální p?ístup k jednotlivým zakázkám a maximální spokojenost  našich zákazník? je naším prvo?adým cílem.

Držíme krok, sledujeme nové materiály a technologické postupy. Samoz?ejmostí je spolupráce s projektanty, statiky a dalšími odborníky. Pracujeme dle vámi p?ipavených projekt?, ale bezproblém?, ve spolupráci s naším projektantem, vypracujeme návrh ?ešení a následn? jej zrealizujeme. Cenová nabídka p?edem je samoz?ejmostí.

T?šíme se na spolupráci.

 

---- STRÁNKY SE MOMENTÁLN? AKTUALIZUJÍ ------


Právě realizujeme tyto stavby